Terapeuttinen keskustelu

Opiskelen traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa (2019-2022), joten minulla on mahdollisuus antaa pitkäkestoista koulutustraumapsykoterapiaa. Lisäksi minulla on jo pätevyys EMDR- terapeuttina toimimiseen. 

Terapian aloittamisen syinä voivat olla esimerkiksi

  • vaikeudet jaksamisessa ja pärjäämisessä arjessa 
  • selittämättömät fyysiset oireet
  • ihmissuhdeongelmat
  • kokemukset fyysisestä tai psyykkisestä uhasta jossakin elämäsi vaiheessa 
  • läheisen menettäminen, muut surukokemukset
  • huolestuneisuus omasta voinnista
  • vaikeat muistot 

Terapia toteutuu pääsääntöisesti 1 x viikossa 45min. Terapian kesto on yleensä 1-3 vuotta. Tutustumisen ja alkukartoituksen jälkeen tehdään kirjallinen koulutuspsykoterapiasopimus vuodeksi kerrallaan. Lääkärin lausuntoa et tarvitse, eikä sinulla tarvitse olla mielenterveysongelmaa hakeutuaksesi terapiaan.

Koulutuspsykoterapiasta et saa Kelan tukea, eikä siitä tule merkintöjä Kanta-arkistoon.

Terapian alussa suunnittelemme ja kirjaamme yhdessä hoidon tavoitteet tarpeidesi mukaan. Arvioimme yhdessä tasaisin väliajoin terapian edistymistä. Terapiasuhteessa pidän tärkeänä luottamuksellisuutta ja turvallisuuden tunteen säilymistä. Hoidon vaiheet ovat pääpiirteittäin:

  • Vakauttaminen: Elämän tilanteen rauhoittaminen ja turvallisuus, kehon reaktioihin tutustuminen, itsesäätelyn keinojen löytyminen ja harjoittelu, mielikuvaharjoitukset
  • Traumamuistojen käsittely: tähän voidaan mennä, kun olet saanut vakauttamisen taitoja riittävästi. Tavoite on, että tiedostat traumaattiset tapahtumat omiksi elämänhistoriaasi kuuluviksi tapahtumiksi
  • Uudelleen suuntautuminen: on mahdollista, kun traumamuistot eivät enää vaikuta omiin reaktioihisi ja käyttäytymiseesi vahingollisesti. 

Otathan rohkeasti yhteyttä ja kysyt lisää, jos olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiaan tulosta. 

"Ota yhteyttä, niin jutellaan elämäntilanteestasi."

Ota yhteyttä