Traumapsykoterapia

Valmistuin traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopistosta joulukuussa 2022, joten minulla on mahdollisuus antaa pitkäkestoista traumapsykoterapiaa. Lisäksi minulla on pätevyys EMDR- terapeuttina toimimiseen. 

Psykoterapian aloittamisen syinä voivat olla esimerkiksi

  • vaikeudet jaksamisessa ja pärjäämisessä arjessa 
  • selittämättömät fyysiset oireet
  • ihmissuhdeongelmat
  • kokemukset fyysisestä tai psyykkisestä uhasta jossakin elämäsi vaiheessa 
  • läheisen menettäminen, muut surukokemukset
  • huolestuneisuus omasta voinnista
  • vaikeat muistot 

Psykoterapia toteutuu pääsääntöisesti 1 x viikossa 45min kerrallaan. Psykoterapian kokonaiskesto on yleensä 1-3 vuotta. Tutustumisen ja alkukartoituksen jälkeen tehdään yhdessä kirjallinen psykoterapiasopimus, vuodeksi kerrallaan. Psykiatrin kirjoittaessa sinulle B-lausunnon, voit hakea Kelan kuntoutuspsykoterapiatuen, jos olet aikuinen 26-67-vuotias tai nuori 16-25-vuotias.

Vanhempi: Jos nuoresi (16-25- vuotias) käy psykoterapiassa voit tulla vanhempien ohjauskäynneille, jotka ovat Kelatuen piirissä.

Psykoterapian alussa suunnittelemme ja kirjaamme yhdessä hoidon tavoitteet tarpeidesi mukaan. Arvioimme yhdessä tasaisin väliajoin psykoterapiasi edistymistä. Terapiasuhteessa pidän tärkeänä luottamuksellisuutta ja turvallisuuden tunteen säilymistä. Hoidon vaiheet ovat pääpiirteittäin:

  • Vakauttaminen: Elämän tilanteen rauhoittaminen ja turvallisuus, kehon reaktioihin tutustuminen, itsesäätelyn keinojen löytyminen ja harjoittelu, mielikuvaharjoitukset
  • Traumamuistojen käsittely: tähän voidaan mennä, kun olet saanut vakauttamisen taitoja riittävästi. Tavoite on, että tiedostat traumaattiset tapahtumat omiksi elämänhistoriaasi kuuluviksi tapahtumiksi
  • Uudelleen suuntautuminen: on mahdollista, kun traumamuistot eivät enää vaikuta omiin reaktioihisi ja käyttäytymiseesi vahingollisesti. 

Otathan rohkeasti yhteyttä ja kysyt lisää, jos olet kiinnostunut psykoterapiaan tulosta. 

"Ota yhteyttä, niin jutellaan elämäntilanteestasi."

Ota yhteyttä